Cinque Terre

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh

Tác giả : Brian Tracy
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7699
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Cuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách đã tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với những giải thích chi tiết giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu.

Bình luận