Cinque Terre

Bắt trẻ đồng xanh

Tác giả : Jerome David Salinger
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Lượt xem : 87189
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


Xuất bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1951, tác phẩm này đã gây ra tranh cãi lớn vì đã sử dụng nhiều ngôn từ tục tĩu, mô tả tâm lý chán chường và vấn đề tình dục của vị thành niên. Nhân vật chính của Bắt trẻ đồng xanh, Holden Caulfield, đã trở thành hình tượng cho sự nổi loạn và thách thức của thanh thiếu niên Mỹ.

Bình luận