Cinque Terre

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả : Thập Bộ Hành
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 194705
EPUB PDF MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 251: Ngoại tượng niệm thần

 • Chương 252: Quyết đoán, Trúc Cơ

 • Chương 253: Đoạn Thanh Vân

 • Chương 254: Vãng sự như yên

 • Chương 255: Nhập ma

 • Chương 256: Nghiền xương thành tro!

 • Chương 257: Vạn Niên Tẩy Tâm Quả Cửu Duơng Kiếm Khí

 • Chương 258: Thú vực man hoang (thượng)

 • Chương 259: Thú vực man hoang (trung)

 • Chương 260: Thú vực man hoang (hạ)

 • Chương 261: Thần điểu Kim Dương

 • Chương 262: Kiếm trận! Hư không sinh vật

 • Chương 263: Phá trận! Chân Dục kiếm cương

 • Chương 264: Ngũ hành kiếm đạo Dị vực Man Hoang

 • Chương 265: Địa Long Man Hoang

 • Chương 266: Địa Long pháp tương, Kim Dương thần trảo

 • Chương 267: Thiên Phong cốc!

 • Chương 268: Thiên Phong sát linh (Thượng)

 • Chương 269: Thiên Phong sát linh (Hạ)

 • Chương 270: Thiên Phong nhập thể (Thượng)

 • Chương 271: Thiên Phong nhập thể (hạ)

 • Chương 272: Chân Hỏa hải! Kiếm cốt xuất hiện (thượng)

 • Chương 273: Chân Hỏa hải! Kiếm cốt xuất hiện (hạ)

 • Chương 274: Ma uy cái thế

 • Chương 275: Tu dưỡng hồn phách

 • Chương 276: Lập trận trong không trung

 • Chương 277: Thủy Liên Vô Căn

 • Chương 278: Thủy Liên Vô Căn (hạ)

 • Chương 279: Câu Vẫn

 • Chương 280: Kiếm Linh

 • Chương 281: Thần Mộc Man Hoang (thượng)

 • Chương 282: Thần Mộc Man Hoang (hạ)

 • Chương 283: Bất Tử Căn Mộc Linh Quả

 • Chương 284: U Đàm Thiếu Nữ

 • Chương 285: Vạn Niên Bất Tử Căn (thượng)

 • Chương 286: Vạn Niên Bất Tử Căn (hạ)

 • Chương 287: Sát tâm như sắt

 • Chương 288: Kinh biến Bóng kiếm thông thiên

 • Chương 289: Thất tông tề tụ

 • Chương 290: Đại chiến Kiếm Khí tung hoành (thượng)

 • Chương 291: Đại chiến Kiếm Khí tung hoành (hạ)

 • Chương 292: Vô đề

 • Chương 293: Vô đề

 • Chương 294: Vô đề

 • Chương 295: Kiếm thi đột kích (thượng)

 • Chương 296: Kiếm thi đột kích (trung)

 • Chương 297: Kiếm thi đột kích (hạ)

 • Chương 298: Sương mù trùng điệp điệp

 • Chương 299: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (1)

 • Chương 300: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (2)

 • Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là Kiếm Thần đại lục bất diệt, có vô số tông môn tu luyện.

  - Trên đại lục này, người tu luyện kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ chẻ đôi núi, tách đôi dòng sông...

  - Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí. Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện bí ẩn... Mời bạn đọc cùng khám phá!

  Bình luận