Cinque Terre

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả : Thập Bộ Hành
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 159953
EPUB PDF MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 201: Tiên thiên Phong Lôi châu

 • Chương 202: Kiếm Chủ - Chuẩn đại sư

 • Chương 203: Cầu kiếm

 • Chương 204: Khiêu khích! Trở về

 • Chương 205: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (thượng)

 • Chương 206: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (trung)

 • Chương 207: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (hạ)

 • Chương 208: Kiếm dụ, chu họa!

 • Chương 209: Phong chủ Liệt Diễm Sơn

 • Chương 210: Đại chiến

 • Chương 211: Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn

 • Chương 212: Bố trí, quái nhân

 • Chương 213: Ngũ độc tái hiện

 • Chương 214: Chiến đấu kịch liệt

 • Chương 215: Bắt, toàn diệt

 • Chương 216: Khai nhận Sát khí

 • Chương 217: Nổi trận lôi đình

 • Chương 218: Nổi trận lôi đình (tt)

 • Chương 219: Độc hạt ! Thiên lôi

 • Chương 220: ĐỂ CHO CON ĐƯỢC ĐIÊN

 • Chương 221: HỒI SINH SAU KIẾP NẠN

 • Chương 222: NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA

 • Chương 223: ĐÁY SÔNG LUYỆN THÂN

 • Chương 224: HUYỀN QUY XUẤT HIỆN

 • Chương 225: HUYỀN THỦY LONG MÃNG

 • Chương 226: Long Mãng xuất thế

 • Chương 227: Phong đạm vân thanh

 • Chương 228: Phong vân tụ tập

 • Chương 229: Các phương tề tụ

 • Chương 230: Đại thế ngưng tụ!

 • Chương 231: Tam giáp phần thưởng, khôi thủ Niệm Vân

 • Chương 232: Kiếm đài

 • Chương 233: Bày trận Minh Tuyết Nhi

 • Chương 234: Bích Thủy Lục Điệp Lãng

 • Chương 235: Diệp Cô Hàn (thượng)

 • Chương 236: Diệp Cô Hàn (trung)

 • Chương 237: Diệp Cô Hàn (hạ)

 • Chương 238: Kiếm Si

 • Chương 239: Thất bại Long Tuyết

 • Chương 240: Vòi rồng Băng phượng

 • Chương 241: Băng Phượng Vũ Thiên

 • Chương 242: Đại thế Phong Lôi Tử Dương Chân Hỏa

 • Chương 243: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (thượng)

 • Chương 244: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (trung)

 • Chương 245: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (Hạ)

 • Chương 246: Một kiếm cuối cùng!

 • Chương 247: Lưỡng bại câu thương Kết thúc

 • Chương 248: Kinh nghe Kiếm Mộ

 • Chương 249: Ngũ Hành Kiếm Mộ Kiếm Hồn đan

 • Chương 250: Lĩnh ngộ Biến hoá

 • Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là Kiếm Thần đại lục bất diệt, có vô số tông môn tu luyện.

  - Trên đại lục này, người tu luyện kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ chẻ đôi núi, tách đôi dòng sông...

  - Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí. Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện bí ẩn... Mời bạn đọc cùng khám phá!

  Bình luận