Cinque Terre

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả : Thập Bộ Hành
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 159343
EPUB PDF MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Lực mạnh không ngờ Phong Lôi tung hoành (thượng)

 • Chương 102: Lực mạnh không ngờ Phong Lôi tung hoành (hạ)

 • Chương 103: Huyền Kim đại chân kiếm! Chiến thắng

 • Chương 104: Tư Đồ lão tổ trở về

 • Chương 105: Thanh danh! Lễ phong hộ pháp

 • Chương 106: Luyện Tâm viện! Sâm Vương đan

 • Chương 107: Cố Nguyên đan

 • Chương 108: Trở ngại của kiếm pháp

 • Chương 109: Bản chất kiếm pháp

 • Chương 110: Phong Lôi bộ (thượng)

 • Chương 111: Phong lôi bộ (hạ)

 • Chương 112: Diệp lão ngủ say

 • Chương 113: Tụ tập tại kiếm đài

 • Chương 114: Kịch chiến trên chiến đài

 • Chương 115: Húc Nhật Đông Thăng

 • Chương 116: Nhập ma

 • Chương 117: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (1)

 • Chương 118: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (2)

 • Chương 119: Phong Lôi bao phủ (1)

 • Chương 120: Phong Lôi bao phủ (2)

 • Chương 121: Trận chiến cuối cùng (1)

 • Chương 122: Trận chiến cuối cùng (2)

 • Chương 123: Phong Lôi dẫn, Tốn Phong phá

 • Chương 124: Truyền thuyết thần kiếm

 • Chương 125: Thôn phệ thú đan

 • Chương 126: Ngẫu nhiên lĩnh ngộ

 • Chương 127: Kiếm Trì (thượng)

 • Chương 128: Kiếm Trì (trung)

 • Chương 129: Kiếm Trì (hạ)

 • Chương 130: Phong Lôi kiếm chủng (thượng)

 • Chương 131: Phong Lôi kiếm chủng (trung)

 • Chương 132: Phong Lôi kiếm chủng (hạ)

 • Chương 133: Thanh kiếm lục phẩm

 • Chương 134: Hai năm

 • Chương 135: Đại lễ kế vị

 • Chương 136: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (thượng)

 • Chương 137: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (trung)

 • Chương 138: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (hạ)

 • Chương 139: Khí kiếm chỉ! Đoạn kiếm!

 • Chương 140: Quyết định

 • Chương 141: Huyết Sát kiếm khí (thượng)

 • Chương 142: Huyết Sát kiếm khí (hạ)

 • Chương 143: Mang kiếm quay về núi

 • Chương 144: Hai đạo thiên nhân Bán kiếm (1)

 • Chương 145: Hai đạo thiên nhân Bán kiếm (2)

 • Chương 146: Đưa kiếm thiếp

 • Chương 147: Bên bờ Lệ Thủy

 • Chương 148: Thủy tặc

 • Chương 149: Linh Thú xuất hiện

 • Chương 150: Huyền Thủy mãng

 • Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là Kiếm Thần đại lục bất diệt, có vô số tông môn tu luyện.

  - Trên đại lục này, người tu luyện kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ chẻ đôi núi, tách đôi dòng sông...

  - Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí. Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện bí ẩn... Mời bạn đọc cùng khám phá!

  Bình luận