Cinque Terre

Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

Tác giả : Bùi Trọng Lựu - Nguyễn Văn Vượng
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem : 13468
PDF

Đối với sinh viên học môn Sức bền vật liệu, việc giải bài tập thường là khó khăn lớn nhất. Tài liệu Bài tập sức bền vật liệu này nhằm mục đích giúp đỡ sinh viên giảm bớt những khó khăn trong quá trình học giáo trình, nắm được phương pháp, đồng thời có một số kỹ năng cần thiết để giải bài tập.

Bình luận