Cinque Terre

An Nam Chí Lược

Tác giả : Lê tắc
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 8228
EPUB MOBI PDF Đọc Online

An Nam chí lược là 1 bộ sử Việt Nam, do soạn giả Lê Tắc biên soạn năm 1335. Sách chủ yếu ghi chép về các văn bản, thư từ ngoại giao trao đổi giữa nhà Nguyên với nhà Trần cũng như phong tục, tập quán của người dân Giao Chỉ. Nguyên bản có 20 quyển, nhưng hiện tại chỉ còn 19 quyển.

Bình luận