Cinque Terre

10 Người Đàn Bà Làm Chấn Động Thế Giới

Tác giả : Tùng Lâm
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 9720
MOBI EPUB Đọc Online

Quyển sách này giới thiệu cuộc đời của 10 người phụ nữ đã đi vào lịch sử của nhân loại, hẳn những người phụ nữ nổi tiếng này bạn và tôi đều biết, và quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu thêm về họ.  10 người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, tài năng, ảnh hưởng ...

Bình luận