Vô Thường

Về Làm Chiếc Lá


Ta ơi đừng buồn nữa

Sớm nay nắng lên rồi

Như hoa sen vẫn nở

Giữa bùn lầy tinh khôi

Chẳng có gì bất biến

Bận lòng chi đục trong

Ta về làm chiếc lá

Buông mình rơi thong dong

Hãy mỉm cười em nhé

An nhiên trước vô thường

Nếu không có thay đổi

Hoa quỳnh đâu ngát hương...

Bình luận