Vệ Sinh Yếu Quyết

Phòng Bệnh Gia Súc


Phòng dịch gà heo trâu bò

 

Dọn chuồng là việc phải lo hàng ngay

 

Dọn rồi lại vẩy rắc vôi

 

Nên đốt Thương truật xông hơi vào mồm

 

Gà thì phải để cao chuồng

 

Gà làng cách biệt gió sương cần phòng

 

Ăn gạo tẩm nước vôi trong

 

Rượu ngâm hột Giổi(1) uống thường được qua

 

Đậu sang: cóc mẫn(2) uống xoa

 

Diêm sinh chặn dịch ngáp rù, ỉa vôi

 

Đến khi đã chớm có toi

 

Chớ mua gà chợ về nuôi thêm phiền

 

Phải đem gà chết chôn liền

 

Chớ nên vất xác nhiễm truyền sao đang

 

Phòng ngừa dịch lợn phát ban

 

Chanh châu, đơn đỏ(3) uống đon cũng lành

 

Đến khi dịch đã phát sinh

 

Rau sam nấu với phù bình cho ăn

 

Bồ kết, củ ráng uống luôn (quán chúng)

 

Sát trùng, bài độc, khí ôn thanh trừ

 

Ngăn ngừa dịch lợn bò trâu

 

Hùng hoàng, bồ kết, ô đầu đốt than

 

Tán ra thổi mũi thông quan

 

Lại cho uống tỏi dân gian thường làm

 

Tiễn đưa lịch lệ ôn hoàng (tống ôn)

 

Trước tiên tẩy uế, khai quang gia đường (4)

 

Kinh này, nên đọc thuộc lòng chớ quên

 


Chú Thích

1) Cây gỗ cao ở rừng: hạt có mùi thơm dùng làm gia vị vừa là thuốc chữa đau bụng hay ngâm rượu xoa bóp

2) Cóc mãn: Nga bất thực thảo

3) Đơn mặt trời, cây liễu: ôn phế thông khi, giáng suyễn chữa mề đay mụn

4) Rửa sạch vô mở sáng cửa nhà. Nghĩa bóng là phép “tẩy uế” “khai quang” của thầy cúng khi làm lễ tống ông theo duy tâm

Bình luận