Vệ Sinh Yếu Quyết

Ăn Ở


Ăn ở cần phải chọn nơi

 

Chọn làng mà ở, chọn người mà giao

 

Làm nhiều chỗ thoáng, chỗ cao

 

Tránh nơi dơ bẩn, ồn ào, âm u

 

Xa phường trộm cắp hung đồ

 

Gần người chất phác, cần cù làm ăn

 

Để cùng giúp đỡ đồng lân

 

Để cùng gìn giữ an ninh xóm làng

 

Thường khi đào giếng khai mương

 

Phát hoang bụi rậm, dọn đường cùng đi

 

Nhà giàu ích kỷ chi li

 

Nhìn xa độ thị phố phường

 

Dâm ô truỵ lạc, chợ đường hôi tanh

 

Mấy ai biết giữ thân mình

 

Huống là trật tự vệ sinh xóm phường

 

Những nơi thắng cảnh miếu đuờng

 

Cần nên gìn giữ phong quang vẹn toàn

 

Những nơi mồ mả chợ đường

 

Chớ nên phóng uế, đào mương, đắp bùn

 

Đừng nên phát hoả đốt lùm

 

Đề phòng gió bốc, lửa um cháy nhà

 

Nhà ở thì phải làm xa

 

Bếp xây tường đất trái lờ lửa om

 

Gần bếp chớ chất củi rơm

 

Nên đào ao giếng sẵn luôn trong vườn

 

Phòng hoả quan trọng vô cùng

 

Giữ gìn cuộc sống, đề phòng hoả thương (phỏng)

 

Thuỷ tai nguy hiểm phi thường

 

Đê điều cần phải chăm thường đắp luôn

 

Cấm người đào đất xẻ mương

 

Lợi miệng thì ít, hai chung thì nhiều

 

Ở nơi nước lũ hiểm nghèo

 

Trồng cây cổ thụ để neo chằng nhà

 

Phòng khi lụt lội nước sa

 

Thuyền bè sắm để trong nhà gì hơn

 

Trước lo việc ở cho yên

 

Sau gìn sạnh sẽ không quên ghi lòng

 

Chớ nên ỉa bến, ỉa sông

 

Chi bằng ỉa ruộng, ỉa đồng tốt cây

 

Quanh nhà chớ đái mà khai

 

Ẩm thấp sinh muỗi, tanh hôi sinh ruồi

 

Trong nhà cửa mở thoáng hơi

 

Để cho dương khí mặt trời lọt qua

 

Siêng năng quét cửa, quét nhà

 

Soi giường, giặt chiếu mới là vệ sinh

 

Khác nhau thôn dã thị thành

 

Nhà nông cần phải lấy phân bón mầu

 

Góc vườn đào hố ủ sâu

 

Nên làm chuồng lợn, ràn trâu xa nhà

 

Phòng bệnh, phòng rắn cho gà

 

Chuồng đan phên kín, chớ là dưới sân

 

Độn chuồng là việc rất cần

 

Vừa tránh ruồi nhặng, thêm phân lợi nhiều 

 

Bất kỳ kẻ có người nghèo

 

Ăn mặc sạch sẽ chẳng tiêu tốn tiền

 

Áo quần giặt giũ cho liền

 

Vò Găng Bồ kết, Chu biên, Bồ hòn

 

Lại nên tắm gội luôn luôn

 

Có câu: Đói sạch rách thơm, sá gì

 

Giàu sang màn trướng chu vi (vây quanh)

 

Trong u ám (đen tối) thương khi bẩn nhiều.

 

Nước chảy, không thối, không rêu

 

Lòng sạch, người sạch là liều thuốc tiên

Bình luận