Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng

Lựa gió thay chiều, đáng khen thay báo Phong hóa


Nửa năm trước đây, phóng trào khiêu vũ mới bồng bột thì P.H. không dám có một thái độ rõ rệt; đối với nhẩy đầm không khen, không chê. Báo tên Phong hóa, chả nhẽ lại đi khen nhẩy đầm. Mà nếu chê nhẩy đầm thì còn lấy ai làm độc giả. Thành thử cứ lờ mờ như thế, ông Nguyễn Tường Tam đã chẳng mếch lòng phái cựu mà vẫn được lòng phái tân.

Nhưng nay, xem ra đa số quốc dân đã chán khiêu vũ rồi. Phái tán dương nhẩy đầm hình như đã kém cánh. Thế là P.H. bắt đầu công kích nhẩy đầm, vào hùa với cái phái mạnh hơn. Trên bờ giòng nước ngược, Tú Mỡ dẩu hai mảnh môi sứt ra hát đổng:

Hay hồn ở xóm "đăng xinh"

Hồn còn động cỡn rập rình cùng ai?

Rồi trong mục "Từ nhỏ đến nhớn", ông Tứ Ly cũng kéo cánh với L.T.T.V mà hỏi báo Hải Phòng : Sao lại đăng quảng cáo cho những nhà khiêu vũ là những ổ vi trùng bệnh hoa liễu?

Nói chứ, ông Nguyễn Tường Tam thế mà hóm ra phết ! Nhưng hiện nay ông đương lo một điều. Ông cầu trời khấn phật rằng ai giữ P.H. cũ sẽ đem... đốt đi hết !

Vì ông Tam lo độc giả ngộ tình cờ đọc lại những bài mà P.H. riễu ông Hoàng Hữu Huy (Đông Pháp) về tội công kích: nhẩy đầm là khiêu dâm, thì độc giả sẽ thấy rõ rằng P.H. là một tờ báo trẻ con và mâu thuẫn, chỉ dựa theo dư luận người đọc để... làm tiền.

Ấy thế (2)

Hải Phòng tuần báo,

11.9.1934.

-----------------------------------

(1) Trang 5 Hải Phòng tuần báo ra 11.9.1934 co 3 tiểu phẩm bàn chuyện trong làng báo làng văng đương thời; bài đầu Người làm việc và sự bài bác ký Hạnh Sơn, chắc của tác giả khác, hai bài sau ký Thiên Hư, chắc chắn của Vũ Trọng Phụng.

(2) Tứ Ly: một bút danh khác của Thạch Lam

Lãng Nhân: bút danh của Phùng Tất Đắc (sinh 1907)

L.T.T.V: Lục tỉnh tân văn, tờ báo xuất bản ở Sài Gòn.

(Chú thích của Lại Nguyên Ân)

Bình luận