Tuyển tập truyện cười Vova

Vova Nghĩ Bậy


Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :

- Nana, ấy đang nghĩ gì thế?

- Tớ nghĩ giống ấy !!!!!Nana trả lời bẽn lẽn.

Bỗng Vova cười ha hả:

- Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!

Bình luận