Tuyển tập truyện cười Vova

Vova Đánh Bạn


Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?

Vova: Thế sao bố lại đánh con?

Bố: ấp úng..

Bình luận