Tuyển tập truyện cười Vova

Thông Minh


Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.

- Ở đâu ra thế?

- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.

- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần xilip của mày đấy.

- Hihi.. con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc quần xilip!

Bình luận