Tuyển tập truyện cười Vova

Thế Thì Khác Đéo Gì?


Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.

Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?

Vova: Con bi điểm 0 môn Toán.

- Sao lại bị điểm 0?

- Cô giáo hỏi con 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4.

- Thế thì đúng rồi còn gì nữa?

- Cô giáo lại hỏi con 2×2 bằng mấy.

- Thế thì khác đéo gì?

- Đấy, con cũng trả lời thế và cô giáo cho con 0 điểm.

Bình luận