Tuyển tập truyện cười Vova

Quần Sịp


Cô giáo hỏi Vova:

- Tại sao hôm qua em không đi học?

Vova giải thích:

- Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.

Cô giáo:

- Được rồi.

Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi:

- Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à?

Vova:

- Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô và em thấy quần ... của cô treo trên ban công, thế là em nghĩ: tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó.

Bình luận