Tuyển tập truyện cười Vova

Phòng Riêng Của Vova


Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biển đề "học sinh ngoan" nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả.

Vào phòng thứ 2 "học sinh trung bình" không thấy Vôva.

Vào phòng thứ 3 "học sinh cá biệt" vẫn không thấy Vôva.

Vào phòng thứ 4 "học sinh đặc biệt hư" cũng không thấy Vôva đâu.

Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề: Vôva.

Bình luận