Tuyển tập truyện cười Vova

Papa Để Làm Gì


Vova hỏi mẹ:

- Mama, Có phải sự thật là chúng ta được chúa nuôi không?

- Nói chung là vậy.

- Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn!

- Hiển nhiên.

- Còn quà thì được ông già tuyết tặng?

- Đúng.

- Vậy thì chúng ta cần Papa để làm gì?

Bình luận