Tuyển tập truyện cười Vova

Người Phụ Nữ Thực Sự


Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:

- Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự! Natasha, tớ rất cần cậu! Cậu xuống đây với tớ!

Mẹ Natasha ghó đầu ra và mắng:

- Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về đi!

- Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!

Bình luận