Tuyển tập truyện cười Vova

Môn Sinh Vật


Hôm nay thấy Vô Va đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi:

- Vô Va sao con lại buồn thế

Vô va:

- Con được 0 điểm môn Sinh Vật.

- Sao lại được 0?

- Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay.

Ví dụ 1:

- Con dơi.

- Giỏi lắm!

Ví dụ 2:

- Cô tiếp viên hàng không!
 

Bình luận