Tuyển tập truyện cười Vova

Làm Gì


Cô giáo:

- Petia, bố em làm nghề gì?

- Kỹ sư

- Lena, thế bố em làm nghề gì?

- Giám đốc nhà hát

- Vova, thế còn bố em?

- Ông ấy chết rồi.

- Thế ông ta làm gì trước khi chết?

- Rên rỉ

Bình luận