Tuyển tập truyện cười Vova

Không Đẻ Được


Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:

- Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.

Vova tặc lưỡi:

- Tưởng gì.. Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ được nữa kia!

Bình luận