Tuyển tập truyện cười Vova

Khoe Chú


Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện.

- Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi: Thầy ơi.

- Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi: Cha ơi.

- Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên: Chúa ơi!

- Chú cậu làm nghề gì?

- Chú tớ là trùm khủng bố!

Bình luận