Tuyển tập truyện cười Vova

Kẻ Ngu Ngốc


Trong giờ học, thầy giáo:

- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:

- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì..

Bình luận