Tuyển tập truyện cười Vova

Ị Lên Toàn Thế Giới


Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo:

- Vova, em đi đâu vậy?

- Thưa cô em đi vệ sinh.

- Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?

- Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi đi ị lên toàn thế giới không?

- Cô ??!!!

Bình luận