Tuyển tập truyện cười Vova

Hơn Mẩu Socola


Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ. Các nhân viên phát cho mỗi em một thanh sô cô la hình cô/cậu bé. Đến lượt Vova, nhân viên hỏi:

- Thế cháu thích hình nào

- Hình cậu bé ạ

- Tại sao thế?

- Vì hình cậu bé thì cháu được thêm một mẩu mà các hình cô bé không có.

Bình luận