Tuyển tập truyện cười Vova

Chạy Nước Gì?


Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.

Cô giáo: Con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?

Vova: thưa cô nước đại ạ.

Cô giáo: Thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?

Vova: Thưa cô nước tiểu ạ.

Bình luận