Tuyển tập truyện cười Vova

Chắc Chắn


Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

- Cô giáo: Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

- Vova: Thưa cô! Cô tin chắc chứ?

- Cô giáo: Chắc chắn!

- Vova: Cô vừa nói "kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn" mà.

- Cô giáo: ???

Bình luận