Tuyển tập truyện cười Vova

Bài Hát Mẹ Vova Ru Em Ngủ


Cô giáo ra bài tập cho học sinh: "Em hãy hát một bài hát ru mà mẹ em thường hay ru em ngủ".

Vôva xung phong:

- Thưa cô em xin hát:

A ru hời ấy hời ru.

Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan

Để mẹ.. từ từ đã..

Để mẹ đi.. từ từ đã anh..

Ơ ớ đi cấy.. yên nào anh..

Cô giáo: ?

Bình luận