Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Tuần Và Triệt


Tuần và Triệt trong Tử Vi đẩu số toàn thư không thấy có một lời giải đoán hay phú đoán nào cả. Triệt tức là Triệt lộ không vong và Tuần tức là Tuần trung không vong. Cả hai đều được Tử Vi đẩu số toàn thư kể như một loại không vong mang tác dụng như sao Thiên Không ở hãm địa vậy nghĩa là hoàn toàn xấu. Nhưng trên lý thuyết Tử Vi của tiền nhân ta, Tuần Triệt lại mang  nhiều tác dụng khác nhau. Chúng không chỉ đem hung họa đến mà còn đem cả cát phúc đến trong trường hợp sao Triệt gặp các ác tinh xung sát nó có thể hoá giải sự xung sát đó. Tiền nhân ta có  thể dựa vào câu : / Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng/ nghĩa là : ba phương xung sát may thay được sao Triệt nên mới vững lại. Ngoài ra, tiên nhân ta còn phân định mức độ tai hại của hai sao Triệt, Tuần tuỳ theo chúng gặp sao nào tỉ dụ : Sát phá Tham tối kị Triệt Tuần nhưng Phá Quân nếu gặp Triệt thì ít bị hại hơn hai sao kia vì lẽ Phá Quân thuộc Thuỷ mà Triệt là Kim đời Thuỷ. Trong khi Tử Vi đẩu số toàn thư không hê nói Triệt và Tuần thuộc hành nào trong ngũ hành.

Bình luận