Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Thập Tật Ách Cung


Trước khi xem cung Tật Ach, phải xem mệnh cung chính diệu ra sao, miếu hay hãm địa có gặp Tứ Sát xung phá không rồi mới kết cả hai cung vào mà đoán.

Có sao Tử Vi ít tai họa tật bệnh hiểm nghèo ; cùng Thiên Phủ tốt ; cùng Phá Quân thì huyết khí bất hoà ; gặp Dương Đà, Linh Hỏa thường có âm tật ; bi Không Kiếp hay có bệnh tim.

Có sao Thiên Cơ lúc còn nằm trong nôi đã lắm tật bệnh ; ở hãm địa đầu và mặt hơi lệch ; cùng Cự Môn bệnh tại huyết khí ; cùng Thiên Lương tật bệnh nơi hạ bộ ; cùng Thái Âm hay bị nhọt gặp Dương Đà, Linh Hỏa hãm địa tứ chi dễ suội bại hay đau mắt.Có sao Thái Dương hay đau đầu ; cùng Thái Âm thêm Tứ Sát thương tích nơi mắt hoặc mắt mờ.

Có sao Vũ Khúc tai chuân khi còn quấn tã, tay chân đầu mặt dễ bị sẹo; cùng Dương Đà suất đời tai ương vặt như ngã chẹo xương, vỡ đầu; cùng Thiên Đồng có ám tật; cùng Tham Lang miếu vượng khoẻ mạnh nếu hãm địa thêm Tứ Sát hay có bệnh trĩ, nhọt

  sao  Thiên  Đồng  ít  tật  bệnh  tai  hoạ  ;  cùng Cự Môn bệnh về tâm khí ; cùng Thái Âm Kình Dương, Hoả Tinh bệnh với huyết khí ; cùng Thiên Lương thêm Tứ Sát bệnh về tâm khí.

Có sao Liêm Trinh thủa đang ăn sữa đã lắm tật  hay nhọt mụn ; cùng Tham Lang hãm địa nhãn tật; cùng Thất Sát, Phá Quân, Thiên Phủ ít bệnh tật.

Có sao Thiên Phủ mạnh khỏe, gặp tai nạn dễ cứu ; cùng Tử Vi tốt, gặp Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp phong thấp ; cùng Liêm Trinh thêm Không Kiếp, Không Vong tàn tật.

Có sao Thái Âm vượng địa mạnh khoẻ vô tật bệnh hãm địa hay lao phổi. Nữ Mệnh tàn tật ; cùng Thái Dương thêm Dương Đà, Hỏa Linh bị đau mắt ; gặp Không Kiếp

phong tật.

Có sao Cự Môn tuổi trẻ hay bị máu xám ; cùng Thái Dương đau đầu ; cùng Thiên Đồng, bệnh nơi hạ bộ ; thêm Dương, Hỏa là bệnh do tửu sắc gây ra ; ngộ Hoá Kị nên cẩn thận con mắt, cái tai.

Có sao Thiên Tướng ít tai nạn, thường có bệnh sũng da ; cùng Tử Vi tốt ; cùng Vũ Khúc thêm Tứ Sát hoặc gặp Phá Quân, Liêm Trinh thêm Không Kiếp tay chân bị thương.

Có sao Thất Sát lúc bé lắm tai nạn, lớn bị trĩ ; cùng Vũ Khúc thêm Tứ Sát tàn thương nơi tay chân; cùng Liêm Trinh có mục tật ; gặp Kinh Đà, Linh Hỏa càng càng xấu.

Có sao Phá Quân trẻ con ghẻ lở ; cùng Vũ Khúc mắt hỏng ; cùng Tử Vi đỡ hại ; cùng Liêm Trinh thương tích tàn tật.

Có sao Văn Xương đơn thủ sức khoẻ tốt ; gặp Tứ Sát xung phá đa tai chuân.

Có sao Văn Khúc thêm cát tinh trợ suốt đời vô tai vô nạn ; gặp Tứ Sát và Kiếp Không hãm địa ngược lại.

Có sao Tả Phụ độc thủ bình thường ; gặp Tứ Sát dễ gặp tai nạn.

Có sao Hữu Bật độc thủ cũng như trên.

Có sao Lộc Tồn tuổi thiếu niên đa tai nạn nếu được cát tinh phù trợ đỡ hại, thấy Tứ Sát xung phá cẩn thận tay chân tàn tật.

Có sao Kình Dương đau đầu, tay chân tê bại.

Có sao Đà La ấu niên đa tai, vết thương ở đầu, ở miệng, ở mặt có bị tật mới thọ được.

Có sao Hỏa Tinh đi cặp với Kình Dương người khỏe mạnh phi thường.

Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Tật Ach ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

-        Triệt Tuần đóng tại Ach cung

Tai nào cũng khỏi nạn nào cũng qua

-        Hình Dương Hoa Cái ngộ Đà

Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng

-        Hoả Linh Trì Mộc chiếu soi

Lánh mình lửa cháy nước sôi phải phòng

-        Có bệnh đau mắt rất hung

Bởi vì Tật Ach Bệnh phùng Kiếp Cơ

-        Ach cung Bạch Hổ huyết hư

Ach cung Thiên Khốc, Cự, Hư phong đàm.

-        Dương Đà Hình hội mục tì

Âm Dương Riêu Kị cho nên mắt loà.

-        Ach cung Hoá Kị cho minh

Am hư chứng ấy thường tình hiếm con.

-        Cung Giải Ach ngộ Khôi Hình

Số ngừơi mắc phải pháp đình đau thương.

-        Thiên Hình, Dương Nhẫn (Kình Dương) Ngọ cung

Gặp sao Thất Sát ngục trung đợi chờ.

-        Cự kị nên tránh đò song

Phục binh, Hình Việt mắc vòng đao gươm.

-        Hỏa Linh Hình Việt khác nào

Không bị sét đánh búa dao có ngày.

-        Lộc Tồn ám tật miên trường

Tả Hữu Xương Khúc tai ương nên phòng.

Bình luận