Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Vũ Khúc


Hỏi : Sao Vũ Khúc chủ những điều gì ?

Đáp : Vũ Khúc là sao thứ sáu trong vòm bắc đẩu, thuộc kim là chủ về tiền bạc ở cung Tài Bạch, đồng cung với Thiên Phú là thọ. Tính khí quả quyết, cương nghị, hỉ nộ có, phúc lộc dễ mà tai ương cũng dễ. Được lộc Mã hội tụ thì tiền bạc nhiều. Hãm địa gặp sao Tham Lang đi cặp trở nên người khó chơi, tham lam, bủn xỉn. Hội cùng Phá Quân, tiền đến tay là hết. Các sao hung tụ tác hoạ, các sao cát tụ tốt lành.Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Vũ Khúc thuộc hành kim, trên trời coi về tuổi tho, vào số người chủ quản tài bạch, rất sợ bị kiềm chế lạc hãm. Rất cần Lộc Tồn và ưa Thái Âm , lấy hai sao Thiên Phủ, Thiên Lương làm trợ lực. Gặp Lộc Mã thì phát tài, hội cùng Tham Lang thiếu niên bất lợi. Nếu đồng cung Thất Sát, Hoả Tinh vì tiền bạc mà bị hại. Ngộ Dương Đà thì cô khắc. Gặp Phá Quân khó bề hiển đạt.Vũ Khúc thủ mệnh là người cương cường quả đoán, tuổi Giáp, tuổi Kỷ phúc hậu, xuất tướng nhập tướng. Nữ mệnh có nhiều cát tinh là mệnh phụ, bị xung phá tất cô khắc /.

Bài ca của Ngọc Thiêm tiên sinh cho sao Vũ Khúc bị thất lạc nên không thấy in trong Tử Vi đẩu số toàn thư. Xin mượn bài phú nôm của tiền nhân ta để  thay thế :

Vũ Khúc là sao Kim hành

Vóc người nho nhỏ tính tình thanh cao

Chí cương chí nghị anh hào

Khoan dung đại lượng lược thao gồm tài

Mệnh Sửu Mùi đồng hai Văn Vũ

Tuổi Thổ phùng thai toạ tam phương

Binh quyền vạn lý nghênh ngang

Anh hùng danh trấn chủ bang một thời

Ai người tuổi Thổ Kim hoặc Mộc Gặp Tham Lang Vũ Khúc đồng liêu

Vàn mỏ, vũ lược kiêm ưu Mộ Trung thai toạ cách siêu mọi người.

( Trích Tử Vi Ao Bí của Việt Viêm Tử)

Những câu phú về sao Vũ Khúc ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Vũ Khúc miếu viên uy danh hách hách. (Sao Vũ Khúc ở miếu địa uy danh lừng lẫy).

-        Vũ Khúc, Tướng ngộ Xương Khúc phùng thông minh sảo nghệ định vô cùng. (Gặp Thiên Tướng lại hội luôn Xương Khúc rất thông minh lanh lợi).

-        Vũ Khúc, Lộc Mã giao trì phát tài viễn quận. (Có Lộc Tồn, Thiên Mã giàu có, nơi tha hương).

-        Vũ Khúc, Khôi Việt cư miếu vượng tài phú chí quan. (Hội với Khôi Việt nơi miếu vượng là tài phú chi quan).

-        Vũ Khúc, Thiên Di cư thượng cao cổ. (Vũ Khúc đóng cung Thiên Di buôn bán lớn).

-        Vũ Khúc, Tham Lang tài trạch vi, hoành phát tư tài. (Đi đôi với sao Tham Lang ở các cung Tài Bạch hay Điền Trạch thường hoạch phát về tiền bạc) .

-        Vũ Khúc, Liêm Trinh, Tham, Sát tiện tác kinh thương. (Vũ Khúc cùng Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát là dân kinh doanh).

-        Vũ Khúc, Tham Lang gia sát kị kỹ nghệ chí nhân. (Đi với Tham Lang thêm Sát, Kị là người giỏi kỷ nghệ).

-        Vũ Khúc, Phá Quân phá tổ phá gia lao bác. (Vũ Khúc gặp Phá Quân phá hoại tổ nghiệp gia đình, vất vả lao đao).

-        Vũ Khúc, Phá Liêm ư mão địa, mộc yếm lôi kinh. ( Câu này không rõ nghĩa ra sao ?)

-        Vũ Khúc, Kiếp Sát hội Kình Dương nhân tài trì lực. (Vũ Khúc đi cặp cùng sao Kiếp Sát lại gặp Kình Dương quanh năm vì ham tiền mà vất vả).

-          Khúc,  Dương  Đà  kiêm  Hoả    táng  mạng  nhân  tài.  (Vũ  Khúc  Hội  sao  Kình Dương, Đà La, thêm Hoả Tinh vì tiền mất mạng).

-        Vũ Khúc tinh vi quả tú.

-        Vũ Khúc miếu địa Sửu, Mùi, Tuất, vượng Tí Ngọ, bình thường Tị Hợi.

Bình luận