Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Văn Xương


Hỏi : Sao Văn Xương chủ những điều gì ?

Đáp : Văn Xương thuộc hành kim chủ khoa giáp, ở cung Thân Mệnh người u nhàn nho nhã, thanh tú, khôi ngô, bác học đa văn, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, phúc thọ Song toànnếu có bị Tứ Sát xung phá cũng không đến nỗi hạ tiện. Nữ mệnh Văn Xương gặp cát tinh trợ lực y lộc sung túc, nếu Tứ Sát xung phá phiêu bạt lẽ mọn. Sao Văn Xương rất cần có Quyền Lộc.Không thấy ghi lời Hi Di Trần Đoàn viết.

 Có câu ca về sao Văn Xương như sau :

Văn Xương chủ khoa giáp

Thìn Tị thị vượng địa

Lợi Ngọ hiềm Mão Dậu

Hoả sinh nhàn bất lợi

Mi mục định phân minh

Tướng mạo cực tuấn lệ

Hỉ ư kim sinh nhàn

Phú quí Song toànmỹ

Tiên nan nhi hậu dị

Trung văn hữu thanh danh

Thái Dương ấm phúc tập

Truyền lô đệ nhất danh.

Nghĩa là :

Văn Xương chủ về khoa bảng thi cử, vượng địa ở Thìn, Tị, lợi địa ở Ngọ, bất lợi ở Mão, Dậu. Người mạng Hoả không hợp với Văn Xương. Dáng mi thanh mục tú, khôi ngô, người mạng Kim hợp cách. Làm việc gì trước khó sau dễ. Trung và vãn vận sau có danh tiếng. Gặp Thái Âm , Thái Dương hễ thi là đỗ cao.

Những câu phú về sao Văn Xương ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Văn Xương miếu địa Tị, Dậu, Sửu lợi địa Thân, Tí, Thìn, Hợi, Mão, Mùi, hãm địaDần, Ngọ, Tuất.(Vấn đề miếu hãm cho sao Văn Xương thật lung tung, trên bài ca viết một khác mà trong câu phú mà bảng liệt kê lại đề một khác. Chẳng riêng gì Tử Vi đẩu số toàn thư như vậy mà cái học truyền khẩu của ta cũng thế, có nhiều điểm mâu thuẫn không thể dùng nguyên tắc nào để xác định lại ).

-        Văn Xương, Vũ Khúc vi nhân đa học đa năng. (Mệnh Thân hoặc chiếu vào mệnh Thân có hai sao Xương Khúc là người đa học đa năng).

-        Văn Khoa cũng chiếu Giả Nghị niên thiếu đăng khoa. (Văn Xương, Hoá Khoa củng chiếu, ông Giả Nghị đỗ cao từ thủa còn niên thiếu).

-        Văn Xương, Vũ Khúc ư Thân Mệnh văn vũ kiêm bị. (Mệnh Thân cung có hai sao Văn Xương, Vũ Khúc thì tài kiêm văn võ).

-        Tả Phụ, Văn Xương vị chí tam đài. (Mệnh Thân hội Tả Phụ, Văn Xương chức vị tới bậc tam đàn).

Theo lời giảng của tiền nhân nước ta, miếu địa của hai cung Thìn, Tuất căn cứ vào hai câu phú :

Sao Xương Khúc chủ văn chương

Đồng Lâm Thìn Tuất quê hương tuyệt vời.

Bình luận