Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Văn Khúc


Hỏi : Sao Văn Khúc chủ những điều gì ?

Đáp : Văn Khúc thuộc hành thuỷ, Bắc Đẩu tinh chủ khoa cùng loại với Văn Xương, vào Thân Mệnh là người khoa bảng, tài hoa phong nhã, ở Quan Lộc cung thường gặp mặt vua để chấp chính, nếu đơn thủ tại Thân Mệnh gặp sao hung chỉ là người bẻm mép không ra danh phận gì cả. Cùng đi với Liêm Trinh làm đề lại, cặp với Thái Âm làm cửu lưu thuật sĩ (quân sư quạt mo) . Văn Khúc sợ gặp Phá

Quân, cũng không ưa đi cùng Tham Lang dễ thành bê bối điên đảo chính sự. Văn Khúc hội Thất Sát thêm ác tinh bao vây như Hình Kị là người sảo trá khó chơi thường gặp cảnh tù ngục. Cự Môn, Văn Khúc khiến cho người táng chí hay nản. Số đàn bà không nên có Văn Khúc vì tính chất của Văn Khúc là thuỷ tính dương hoa.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/Văn Khúc thủ Thân Mệnh cung tại Tị, Dậu, Sửu hiển đạt đến vị hầu bá, tam hợp có Vũ Khúc, Tham Lang là tướng tướng chi cách. Văn Khúc ưa đi cặp với Văn Xương. Nếu rơi vào hãm địa Ngọ, Tuất lại gặp Cự Môn, Kình Dương Đà là xung phá tất tảng mạng yểu chiết. Ơ vượng địa Hợi, Mão, Mùi cùng Thiên Lương, Thiên Tướng thì thông minh bác học, gặp ác tính xung phá chỉ nên tu hành. Nữ mệnh có Vũ Khúc người thanh tú, thông minh nhưng nếu ở hãm địa bị phá rất xấu, dâm dật, hạ tiện /.

Có bài ca cho hai sao Văn Xương, Văn Khúc như sau :

Năm Bắc Xương Khúc tinh

Số trung suy đệ nhất

Thân Mệnh tối vi giai

Chư cát khủng phi cát

Đắc cư nhân mệnh thượng

Đào hoa lãng tam cấp

Nhập sĩ cánh vô hư

Thung dung yêu phụ bật

Chỉ khủng ác sát lâm

Hoả Linh Dương Đà khích

Nhược hoàn phùng hãm địa

Miêu nhi bất tú thực

Bất thị công lại phỉ

Cửu lưu công số thuật

Vô phá tể chức quyền

Nữ nhân đa dâm dật

Lạc cư Hợi, Tí cung

Không Vong quan vô ích.

Nghĩa là:

Xương Khúc là những cát tinh, làm Thân Mệnh cực tốt, tính chất đào hoa, đường sĩ hoạn dễ dàng. Xương Khúc tối kỵ rơi vào vòng vây hãm của ác tinh Dương Đà, Hoả Tinh và hãm địa ví như cây xanh tốt mà không ra hoa trái sẽ bê bối hoặc bẻm mép nói láo. Số đàn bà gặp Xương Khúc là loại dâm bòn dù thông minh, tú lệ và tài hoa. Xương Khúc bị Không Vong xung phá làm quan hay bị cách chức.

Những câu phú về sao Văn Khúc ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Văn Khúc miếu địa Tí, Thìn, Tị, Dậu, Sửu vượng địa Hợi, Mão, Mùi hãm địa Ngọ Tuất.

-        Nhị Khúc miếu viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài. (Văn Khúc, Vũ Khúc miếu địa ở mệnh viên gặp Tả Phụ Hữu Bật tài kiêm văn võ).

-        Nhị  Khúc  vượng  cung  uy  danh  hách  hách.  (Văn  Khúc,    Khúc    vượng  địa  thủ mệnh tăm tiếng lẫy lừng).

-        Nhị Khúc Tham Lang Ngọ, Sửu hạn phòng nịch thuỷ chi ưu. (Văn Khúc, Vũ Khúc hội Tham Lang ở cung Ngọ Sửu, đề phòng vận hạn về song nước).

Những câu phú cho hai sao Văn Xương, Văn Khúc đi cặp ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Xương Khúc hiệp mệnh tối vi kỳ. (Mệnh giáp Xương Khúc là số kỳ lạ).

-        Xương Khúc lâm ư   Sửu, Mùi thời phùng Mão, Dậu cận thiên nhan. (Xương Khúc đóng cung Sửu, Mùi người sinh giờ Mão, giờ Dậu được gặp vua).

-        Xương Khúc Tị Hợi lâm, bắt quí tất đại phú.(Xương Khúc ở Tị Hợi nếu không quí cũng đại phú).

-        Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức vị chi ngọc tụ thiên. (Xương khúc thêm các sao tốt phụ trợ đóng cung Phúc Đức cực tốt, nếu được cùng Tử Vi ở cung Ngọ thì toàn hảo).

-        Xương Khúc hãm cung, hung sát phá hư dự chi Long. (Ở hãm địa bị xung phá bởi hung tinh, sự nghiệp danh tiếng thế nào rồi cũng sụp đổ tan tành).

-        Xương Khúc hãm ư thiên hương Nhan Hồi yểu chiết. Thây Nhan Hồi chết non chỉ vì Xương Khúc đi vào hạn thiên thương).

-        Xương Khúc, Kỷ Tân Nhâm sinh nhân hạn phùng Thìn Tuất lự đầu hà. (Xương Khúc thủ  mệnh  của  những  người  sinh  năm  Kỷ,  Tân,  Nhâm    hạn  gặp  Thìn,  Tuất  lo  nạn  đâm  đầu xuống song).

-        Xương Khúc Liêm Trinh ư Tị Hợi tao hình bất thiện thả hư khoa.(Cùng Liêm trinh ở Tị Hợi thường bị hình ngục hoặc vì quan tụng mà bị ô nhục).

-        Xương Khúc, Phá Quân lâm hổ thỏ Sát Dương xung phá bôn ba. (Đi cùng với Phá Quân đóng cung Dần Mão gặp Thất Sát Kình Dương xung phá cuộc đời lao đao).

-        Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ đặc. (Hội cùng Lộc Tồn là kỳ cách).

-        Xương Khúc Tả Hữu hội Dương Đà sinh dị chí. (Cùng với Tả Hữu gặp Kình Dương Đà La có nốt ruồi lạ trên thân thể).

-        Nữ mệnh Xương Khúc thông minh phú quí chỉ đa dâm. (Số đàn bà Xương Khúc thủ mệnh thông minh giàu sang chỉ phải cái đa dâm).

Bình luận