Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Thương – Thiên Sứ


Hỏi : Sao Thiên Thương – Thiên Sứ chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Thương là sao chủ về sự hư hao còn Thiên Sứ là sao mang sứ mạng truyền đi. Lưu niên vận hạn, Thái Tuế gặp Thiên Thương, Thiên Sứ không cần hỏi đắc địa hay không đắc địa, nếu gặp cát tinh mới tốt, nhược bằng hội với Cự Môn, Thiên Cơ, Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Hoá Kị tất năm ấy phá bại.

Có bài ca rằng :

Hạn chí Thiên Hao hiệu Thiên Thương

Phu tử tại Trần dã tuyệt lương

Thiên Sứ hạn lâm nhân cộng kị

Thạch Sùng cự phú phá gia vong.

Nghĩa là :

Đại Tiểu Hạn gặp sao Thiên Thương

Đức Thánh Khổng bị tuyệt lương ở nước Trần

Lại thêm sao Thiên Sứ nữa càng khó khăn hơn

Thạch Sùng cự phú mà mất hết nghiệp.

Những câu phú về sao Thương Sứ ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thiên  Thương  gia  ác  diệu  Trọng  Ni  tuyệt  lương,  Đặng  Thông  vong.  (Hạn  Thiên Thương gặp ác tính, Khổng Tử hết lương ăn, Đặng Thông chết) .

Bình luận