Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Riêu


Hỏi : Sao Thiên Riêu chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Riêu thủ Mệnh Thân tâm tính âm độc, đa nghi, ưa nhan sắc phng lưu, đa dâm. Vào miếu địa phú quí nhiều người hầu hạ. Cư   Hợi cung là người học thức. Hội với các ác tinh phá gia bại sản vì sắc dục mà mang tai mang tiếng hay phạm hình. Hạn gặp Thiên Riêu chẳng cần mai mối cưới hỏi cũng nên vợ chồng. Riêu đi cùng Tử Vi thì cương như tương tế, người phong nhã đa tình, thêm Hồng Loan nữa càng dâm dật, phóng đãng. Gặp Kình Dương, Thiên Hình chủ yếu :

Có bài ca rằng :

Thiên Riêu cư Tuất Mão Dậu du

Cánh nhập song ngư nhất tính cầu

Phúc hậu sinh thành đam tửu sắc

Vô tai vô hoạ độ xuân thu

Thiên Riêu tinh dữ bại tinh đồng

Hiệu viết nhân gian tảo khí thông

Tân khổ bình sinh qua nhất thế

Bất tằng an tích tại khách trung

Nhân thân ngẫu nhĩ trí Thiên Riêu

Luyến sắc tham hoa tính tảo hung

Thử diệu nhược cư sinh vượng địa Vị

đăng cực phẩm diệc phong tao.

Nghĩa là :

Sao Thiên Riêu ở cung Tuất, Mão, Dậu (câu thứ hai không rõ nghĩa) , lúc sinh ra đã sung sướng nhung lụa chỉ phải tính ham tửu sắc. Vô tai vô họa cuộc sống bình an.Thiên Riêu đi cặp với các bại tinh, được gọi là nhân giao tảo khí (?). Tất nhiên suốt đời tàn khổ, lưu lạc tha phương mà cũng chẳng yên. Mệnh có sao Thiên Riêu, thường luyến sắc tham hoa mà gặp phải điều không hay. Nhưng Thiên Riêu, cư vượng địa thì lại là con người hào hoa có danh có phận.

Trong Tử Vi đẩu số toàn thư không thấy có những câu phú cho riêng sao Thiên Riêu. Phú nôm của tiền nhân ta có mấy câu về  Thiên Riêu dành cho số đàn bà như sau :

Hình Riêu phận gái Long đong

Nếu chẳng lộn chồng thì cũng phản pha

Thiên Riêu Long Phượng một nhà

Thiên hương quốc sắc nõn nà giai nhân

Đào Riêu số gái ai hay

Chồng ra khỏi cửa dắt ngay giai vào.

Bình luận