Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Phủ


Hỏi : Sao Thiên Phủ chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Phủ thuộc hành thổ, nam đẩu đệ nhất tinh, là chủ đế cung Tài Bạch, coi về quyền và phúc.Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Sao Thiên Phủ là giải tai ách chi tính, trên số mệnh làm thần của y lộc, tài bạch, điền trạch thường đứng phụ tá cho Tử Vi, có khả năng chế phục Kình Dương, Đà La cải hoá Hoả Tinh, Linh Tinh. Tướng mạo thanh kỳ, bẩm tính ôn lượng đoan nhã. Hội cùng Thái Dương, Xương Khúc dễ công danh khoa bảng. Gặp Lộc Tồn, Vũ Khúc giàu to. Rơi vào Không Vong, Tứ Sát trở thành kẻ bị cô lập. Nữ mệnh được Thiên Phủ thủ mệnh, vẻ người thanh thoát vượng phu ích tử, tháo vát, thông minh, dù gặp Xung Phá cũng không đến nỗi trôi giạt /.

Ngọc Thiềm tiên sinh có bài ca rằng :

Thiên Phủ vi lộc khố

Nhập mệnh chung thị phú

Vạn khoảnh trí điền trang

Gia tư vô luận số

Nữ mệnh toạ hương khuê

Nam nhân thực thiên lộc

Thử thị phúc cát tinh.

Nghĩa là :

Thiên Phủ chuyên coi về lộc, kho. Vào mệnh thế nào cũng giàu, ruộng đất rất nhiều tiền bạc vô số. Số đàn bà con gái Thiên Phủ thủ mệnh ngồi trong khuê phòng thơm ngát. Số đàn ông con trai được hưởng nhiều tài lộc của trời. Sao này chuyển giáng phúc đem đến điều tốt lành.

Những cây phú về sao Thiên Phủ ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thiên Phủ miếu địa Tí, Sửu, Dần, Mùi vượng địa Ngọ, Mão, Thìn, Tuất bình thường Dậu, Tị,Thân, Hợi. (Thiên Phủ tụ hội cùng Thiên Tướng, Thiên Lương, Thiên Đồng là cách vua tôi yến hội).

-        Thiên Phủ cư Ngọ, Tuất, Thiên Tướng lai triều giáp nhân nhất phẩm chi qui. (Sao Thiên  Phủ  đóng    cung  Ngọ  hay  Tuất    sao  Thiên  Tướng  chầu  tuổi  Giáp  quí  đến  bậc  nhất phẩm).

-        Phủ  Tướng  triều  viên,  thiên  chung  thực  lộc.  (Mệnh  an  Dần  hay  Thân,  sao  Thiên Phủ, Thiên Tướng ở cung Tài Bạch và Quan Lộc chầu vào là thượng cách, lương cao bổng hậu).

-        Thiên Phú, Lộc Tôn, Xương Khúc cự vạn chi tư. (Thiên Phủ gặp Lộc Tồn, Xương Khúc tiền của dư dả).

-        Thiên Phú, Xương Khúc, Tả Hữu cao đệ ân vinh. (Gặp Xương Khúc, Tả Hữu đỗ đạt cao).

-        Thiên Phú, Vũ Khúc cư Tài Trạch cánh kiêm quyền lộc phú xa ông. (Thiên Phủ đóng cung Tài Bach, Điền Trạch được quyền lộc tụ vào thì giàu có – Hoặc Lộc Tồn, Tả Hữu cũng thế).

-        Thiên Phú Tuất cung Vô Sát tấu, Giáp, Kỷ nhân, yêu kim hưu phú. (Đóng ở Tuất, không có Tứ Sát xung phá cũng là người khá giả).

Bình luận