Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Khốc –Thiên Hư


Hỏi : Thiên Khốc Thiên Hư chủ những điều gì ?

Đáp : Khốc Hư là hai ác tinh, vào Thân Mệnh tối phi thường (?), vào cung Phụ Mẫu phá của cha mẹ để lại. Ơ hãm địa thủ Thân Mệnh cùng khốn, cô độc một đời. Mưu việc phía đông, hỏng việc phía tây, tâm sự cay đắng hoang mang. Mão Dậu và Thân cung là chỗ tốt cho Khốc Hư, gặp các sao tốt thì danh phận hiển đạt.

Đại Tiểu Hạn gặp Khốc Hư thì ai ai khốc đoạn trường (khóc đến đứt ruột).

Trong Tử Vi đẩu số toàn thư không thấy có những câu phú dành  riêng cho hai sao này. Còn phú nôm của tiền nhân ta :

Khốc Hư Tí Ngọ cung Mệnh thủ

Hội Mã Hình nghiệp võ hiển dương.

Cho ta biết Tí Ngọ mới là miếu địa của Khốc Hư không lấy Mão Dậu Thân như  La Hồng Tiên ghi lời Hi Di Trần Đoàn làm miếu địa.

Bình luận