Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thiên Đồng


Hỏi : Sao Thiên Đồng chủ những điều gì ?

Đáp : Thiên Đồng tính thuộc thuỷ, sao đứng hàng thứ 4 ở phương Nam là chủ tể của cung phúc đức cho nên hó khí của sao này là phúc, cần gặp các sao tốt trợ lực thì phúc mới thêm đẹp, tính tình liêm khiết, mặt mũi thanh sáng, bình thản thâm trầm nên không sợ Tứ Sát phá phách. Ơ cung nào giáng phúc cho cung ấy.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/  Thiên  Đồng    nam  đẩu  tinh,  hoá  Tài  Lộc  thành  Thiên Lương,  Thân  mệnh    thiên Đồng là người nhiều khiêm tốn, bẩm tính ôn hòa, văn măc tinh thông nhiều ý chí nhưng không hng bạo,bất chấp sao Thất Sát quấy nhiễu. Gặp Tả Hữu, Văn Xương, Thiên Lương quí hiển rất tốt cho người tuổi Nhâm, At. Hãm địa có Tứ Sát xung phá, nữ mệnh hình phu khắc tử. Hội Thiên Lương có Thái Âm chiếu tác thiên phòng (làm lẽ) hoặc đi tu /.

Không thấy có bài ca về sao Thiên Đồng của Ngọc Thiềm tiên sinh in trong Tử Vi đẩu số toàn thư.Tiền nhân ta có bài phú như sau :

Thiên Đồng mắt lớn lưng dầy

Vóc người mập mạp, diện đầy phương viên

Tâm cao chí đại nhưng hiền

Không cao ngạo, dẫu bút nghiên thực tài

Đàn hiềm đà kị làm lai

Mắt lươn ti hí lại hay ngồi đồng

Cùng Kình Dương toạ Ngọ cung

Với sao Phương, Giải anh hùng một phương

Dần Thân cung, đồng Lương đắc cách

Giáp Tân Canh, thủ bạch thành gia

Thiên Lương, Nguyệt Đức chiếu kề

Một là đạo sĩ hai là tăng nhân.

Với những người tuổi Thân, Thìn, Tý

Cách đồng Lương Cơ Nguyệt tạo nên

Quan sang lộc trọng vững bền

Cửa cao nhà rộng bạc tiền đầy kho.

(Trích Tử Vi Ao Bí của Việt Viêm Tử)

Bài phú nôm trên đây. Chứng tỏ tiền nhân ta đã căn cứ vào nhiều sách khác không rõ sách nào, vì có nhiều điểm không thấy trong Tử Vi đẩu số toàn thư.Những câu phú của sao Thiên Đồng ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thiên Đồng hội Cát thọ nguyên thần. (Sao Thiên Đồng hội với cát tinh, trời cho tuổi thọ).

-        Đồng  Nguyệt  hãm  cung  gia  sát  trọng  kỹ  nghệ  doanh  hoàng.  (Câu  này  không  rõ nghĩa ở hai chữ doanh hoàng, doanh là thiếu khuyết, hoàng là vàng vọt) .

-        Thiên Đồng, ThÂm Dương Đà cư Ngọ vi Bích Mậu chấn ngự biên cương. (Sao ThiênĐồng cùng Tham Lang, Dương Đà ở cung Ngọ người tuổi Bính Mậu anh hùng nhất khoanh).

-        Thiên Đồng, Tuất cung, Hoá Kị đinh nhân mệnh ngộ phân vi giai. (Thiên Đồng đóng ở Tuất, gặp Hoá Kị người tuổi Đinh lại rất tốt).

-        Nữ mệnh Thiên Đồng tắt thị hiền. (Số con gái Thiện Đồng thủ mệnh thì hiền thục).

-        Thiên Đồng miếu địa, Tị, Hợi vượng Tí Thân, hãm địa Ngọ, Sửu, Mùi, Dậu.

Bình luận