Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Tham Lang


Hỏi : Sao Tham Lang chủ những điều gì ?

Đáp : Tham Lang thuộc hành thuỷ, Bắc Đẩu tinh giải ách chi thần. Hoá khí sao này là Đào Hoa, ưa cao ngâm phiêu lãng, khôn khéo thật khôn khéo mà vụng dại cũng thật vụng dại. Ơ miếu địa có thể vừa tạo phúc vừa gây hoạ. Hội cùng Phá Quân thành ra mê hoa mến rượu mà táng mạng, cùng Lộc Tồn tốt lành, hội Song hao mọi việc thành hư hoa bố láo, gặp Liêm Trinh hãm địa tù tội, thấy Thất Sát dễ bị tai nạn quan tụng. Dương Đà xung phá có bệnh trĩ, Hình Kị xung phá nhiều vết thương, vết sẹo. Tham Lang thủ Thân mệnh cung con trai đa tình, con gái lẳng lơ.Đa số có tính ngôn quá kỳ thực, chơi với ai cần trung hậu thì dở thói bạc bẽo, với kẻ đáng lý bạc bẽo được thì lại trung hậu. Sách có câu :

Thất Sát thủ thân chung thị yểu,

Tham Lang nhập miếu tất vi sương

(nghĩa là Thất Sát thủ Thân thường chết yểu Tham Lang nhập miếu, con gái dễ bị giang hồ).

Nếu các cung Thân mệnh có Phá Quân đồng cư hoặc từ tam hợp hội tụ dù ở sinh vương địa, đàn ông say sưa, rượu chè cờ bạc, tính khí ngang ngược, du đãng, đàn bà dâm bôn theo trai đi hoang, nặng căn số có thể rơi vào lầu xanh. Đặt biệt sao Tham Lang mà ngộ Không Vong kết quả ngược hẳn rất đoan chính. Tham Lang đồng cư với Vũ Khúc, ích kỷ tham lam, không có bụng giúp người  khác.  Đi  cặp  cùng  Thất  Sát    đồ  tể.  Hội  Dương  Đà  thành  con  quỉ  phong  lưu.  Tụ  cùng Xương Khúc đa hư thiểu thực. Ơ hãm địa phùng sinh có thể quật khởi một thời ky. Duy có đi với Hoả Linh là phú quí, ơ Mệnh hay Tài Bạch rất hay.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Tham Lang tinh, khí thuộc mộc thể thuộc thuỷ cho nên hoá khí là Đào Hoa, chủ hoạ phúc chi thần. Ơ số mệnh ưa phóng đãng, gặp sao tốt chủ phú quí, sao hung chủ hư hoa. Tính tình cương mãnh, có mưu cơ, bồng bềnh chìm nổi, yêu ghét khó lường, thân hình thấp. Cư miếu địa ngộ Hoả Linh tinh vũ chức quyền quí. Người tuổi Mậu Kỷ hợp cục gặp Quân. Tướng thêm trường thọ. Bị Phá Sát xung hãm phiêu bồng. Số đàn bà thường bất khiết trinh.(Một điều đáng chú ý : Tử Vi đẩu số toàn thư không ca tụng sự đi cặp của Tham Lang vàVũ Khúc bằng lẽ đoán của tổ tiên ta ưa số Tham Vũ đồng hành).Bài ca của Ngọc Thiềm tiên sinh cho sao Tham Lang không thấy ghi chép.

Những câu phú về sao Tham Lang trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Tham Lang miếu địa Thìn, Tuất, Sửu, Mùi vượng địa Tí, Ngọ, hãm địa Tí, Hợi, Mão,Dậu.

-        Tham Lang nhập miếu thọ nguyên thần. (Vào miếu địa sống lâu).

-        Tham Lang hội Sát vô Cát diệu đồ tê chi nhân. (Hội với Thất Sát mà không có sao Cát  trợ lực làm nghề đồ tể).

-        Tham Lang ngộ Linh Hoả, tứ mộ cung, hảo phú gia tư hầu bá quí. (Sao Tham Lang đóng ở Thìn Tuất Sửu Mùi gặp hai sao Hoả Linh, chức vị đến cỡ hầu bá, giàu có vào loại phú hào).

-        Tham Lang Tí, Ngọ, Mão, Dậu thử thiết cẩu thâu chi bối, chung thân bất năng hữu vi(Sao Tham Lang thủ mệnh ở Tí, Ngọ, Mão, Dậu là loại người quỉ quyệt. Ưa thủ đoạn vặt suốt đời chẳng làm nên cơm cháo gì. – Đây chỉ những người tuổi Thân, Tí, Thìn mệnh toạ cung Tí, tuổi Dần, Ngọ, Tuất mệnh toạ cung Ngọ, Tuổi Hợi, Mão, Mùi mệnh toạ cung Mão, tuổi Tí, Dậu, Sửu mệnh toạ cung Dậu ).

-        Tham Lang gia cát toạ trường sinh thọ khảo vinh như Bành Tổ. (Sao Tham Lang có nhièu sao tốt trợ lực lại ngồi vào cung trường sinh tuổi thọ vô cùng).

-        Tham Lang Tí, Hợi gia sát bất vi đổ hộ diệc tao hình. (Đóng cung Hợi gặp sao Ac Sát nếu không làm nghề hạ tiện, tất luôn luôn bị hình ngục).

-        Tham Vũ đồng hành vãn cảnh biên di thần phục. (Hai sao Tham Lang, Vũ Khúc đi với nhau tuổi ngoài bốn mươi mới khá).

-        Tham Vũ tiên bần hậu phú .(Cùng nghĩa câu trên thêm ghi chú là số Tham Vũ là loại người lợi kỷ tổn nhàn).

-        Tham Vũ Thân cung vi hạ cách. (Hai sao Tham Lang, Vũ Khúc đi cặp ở cung Thân là hạ cách – Thân đây tính cung trên cung Dậu).

-        Tham Lang, gia sát đồng hướng nữ du hương nhi nam thử thiết.(Gặp  Thất Sát nơi hãm địa, con gái trộm tình, con trai bê tha).

-        Tham Vũ tứ sinh, tứ mộ cung Phá Quân, Kị Sát bách công thông .( Tham Vũ ở bốn cung mộ hoặc bốn cung sinh, gặp Phá Quân, Kị Sát, người tháo vát làm được trôi chảy mọi việc).

-        Tham Lang, Vũ Khúc đồng thủ thân, vô cát mệnh phản bất trường. (Tham Vũ đóng ở Thân mà mệnh lại không sao tốt, số cô bần).

-        Tham Vũ, Phá Quân vô cát diệu mê hoa luyến tửu dĩ vong thân. (Tham Lang, Vũ Khúc gặp Phá Quân, không được sao tốt trợ giúp là người mê gái mê rượu mà táng mạng).

-        Tham Lang đồng Sát hội cơ lương, tham tài vô yếm tác kinh thương. (Cùng với Thất Sát gặp Thiên Cơ, Thiên Lương tham tiền không biết chán suốt đời bôn tẩu bán buôn).

-        Tham Lang, Liêm Trinh đồng độ, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm. (Đi với Liêm Trinh,số con trai, con gái dâm dật).

-        Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tí, Hợi danh vi phiếm thuỷ Đào Hoa. (Gặp Kình Dương,Đà La ở cung Tí Hợi gọi là đào hoa trôi dạt cả Nam nữ đều mê hoa luyến tửu. Nếu có nhiều cát tinh trợ lực là người phong nhã hào hoa).

-        Tham Lang, Đà La tại Dần cung hiệu viết phong lưu thái trượng. (Hội với Đà La ở Dần cung là người phong lưu).

-        Nữ mệnh Tham Lang đa tật đố. (Đàn bà Tham Lang thủ mệnh, tính tình hay ghen ghét, tị nạnh).

-        Tham Vũ đồng hành văn cảnh biên di thần phục.(Tham Vũ đi đôi, công danh có thể oanh liệt nhưng rất muộn).

Bình luận