Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Thái Âm M


Hỏi : Thái Âm chủ những điều gì ?

Đáp  :  Thái Âm    tinh  hoa  của  Thuỷ,  nếu  làm  chủ  cung  Điền  Trạch  (nhà  cửa,  ruộng nương), thì hoá khi thành phú, cùng với Thái Dương tượng trưng cho nghi biểu của trời. Đắc địa là người thông minh, tuấn tú, bẩm tính đoan nhã, thuần lương, tỉ dụ ở cung Dậu lại gặp nhiều sao tốt thêm  Thái  Dương    cung  Mão  chiếu  sang  thì  hưởng  đại  phúc.  Hãm  địa  gặp  Ac  Sát  xung  phá nghèo khổ, tàn tật.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :

/ Thái Âm phối tinh của Thái Dương, Mão Thìn Tị Ngọ là hãm địa, Dậu Tuất Hợi Tí Sửu là đắc địa, miếu tại cung Dậu. Rất sợ Dương Đà đồng cung, sợ Liêm Trinh phạm Thất Sát xung phá dễ bị tàn tật. Thái Âm có được chiếu sáng mới có phúc, thất hãm thì hung. Ơ mệnh cung miếu vượng phú quí, ở cung tật ách hãm địa gặp Kình Đà có mục tật, gặp Hoả Linh hay tai nạn, gặp Tham Sát hại mắt, vận hạn lưu niên, gặp Bạch Hổ thường chịu tang mẹ. Hãm địa Thê cung hội Tang Môn, Bạch Hổ hãy thận trọng đối với vợ /.

Những câu phú về sao Thái Âm ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Thái Âm miếu địa Dậu, Hợi, Tuất vượng địa Tí, Sửu, hãm địa Ngọ, Dần, Thìn, Tị,Mão.

-        Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung thiềm cung triết quế. (Thái Âm đồng cung với Văn Khúc ở cung Thê ví như lên trăng hái cành quế. Văn Xương cũng vậy).

-        Thái Âm , Vũ Khúc, Lộc Tồn đồng Tả Hữu tương phùng, phú quí ông. (Gặp Vũ Khúc, Lộc Tồn, Tả Hữu là người giàu sang).

-        Thái Âm cư Tí, Bính Đinh nhân phú quí trung lương. (Sao Thái Âm đóng cung Tí, người tuổi Bính Đnh giàu sang, trung tín – hợp với người sinh ban đêm hơn).

-        Thái Âm , Dương Đà tất chủ nhân ly tài sản. (Sao Thái Âm ngộ Dương Đà thì người xa của mất).

-        Nguyệt lăng Thiên Môn ư Hợi địa đăng vân chức trưởng đại quyền. (Thái Âm ở cung Hợi là cách trăng sáng cửa trời sẽ nắm quyền lớn chức vị cao – hợp với người tuổi Tí sinh ban đêm).

-        Nguyệt diệu Thiên Lương nữ dâm bần. (Sao Thái Âm ở Dần Thân tị cung, gặp Thiên Lương số đàn bà thường đa dâm, nghèo khổ, dễ rơi vào kiếp lẽ mọn, nàng hầu nhưng nếu ở cung Phu lại gặp các sao Tham Lang, Xương, Khúc lấy chồng hiền hậu, thông minh).

Bình luận