Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Phá Quân


Hỏi : Sao Phá Quân chủ những điều gì ?

Đáp : Sao Phá Quân thuộc hành thuỷ Bắc Đẩu tinh, làm thần coi các việc nô bộc, phu thêvà tử tức, Tí Ngọ miếu địa. Ơ trên trời là sát khí, vào số là hao. Chủ về sự hung bạo, sảo trá, tính tình gian hoạt khó hợp với ai. Hành động thường gây hại cho người hơn làm lợi, thích giúp những kẻ ác ngược, coi lục thân như kẻ thù, đối với cốt nhục vô nhân nghĩa. Những người tuổi Giáp, tuổi Quí mà hợp cách thì phú quí. Hãm địa gặp Tứ Sát xung phá, phá nghiệp ly hương, tàn tật. Số đàn bà Phá Quân bị xung phá dâm đãng, vô sĩ. Nó đứng bên cạnh Tử Vi sẽ làm cho Tử Vi mất uy quyền. Cùng Liêm Trinh và Hoả Linh đồng độ vất vả, bôn ba. Cùng Hình Kị đồng độ suốt đời tai nạn. Đi cặp với Vũ Khúc ở cung Tài Bạch thì Đông thành Tây bại. Đi cặp với Văn tinh thủ mệnh làm kẻ bần sĩ. Chỉ có sao Thiên Lương chế tính

ác của Phá Quân, sao Lộc Tồn giải cứu tính điên của Phá Quân. Nữ mệnh Phá Quân thường theo trai, táng tiết phong lưu. Nam mệnh Phá Quân thủ Mệnh Thân ở cung Tí Ngọ có Tham Lang, Thất Sát củng chiếu cũng làm nên chức lớn. Nhưng chỉ thực tốt với người tuổi Canh, tuổi Quí thôi. Phá Quân đóng ở Mệnh Thân nơi hãm địa giang hồ phiêu bạt, vào Huynh Đệ cốt nhục bất hoà, ở Phu Thê vợ chồng xa cách, vào Tử Tức hiếm hoi, ở Tài Bạch tiền vừa đến tay đã hết, vào Thiên Di bôn tẩu, ở Nô Bộc chiêu oán hận, vào Quan Lộc chủ thanh bần, ở Điền Trạch phá hoại tổ nghiệp, vào Phúc Đức đa tai đa nạn, ở Phụ Mẫu khắc cha mẹ.Không thấy ghi lời Hi Di Trần Đoàn tiên sinh.

Những câu phú về sao Phá Quân ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Phá  Quân  miếu    Ngọ,  vượng  Thìn,  Tuất,  Sửu,  Mùi,  hãm  Tị  Hợi  Dần  Thân  Mão Dậu.

-        Phá Quân Tí Ngọ cung, vô sát quan tư thanh hiền chí tam công. (Đóng ở cung Tí Ngọ miếu địa không gặp hung sát, số đàn ông Phá Quân thủ mệnh làm tới vị tam công. Rất hợp với người tuổi Giáp và Quí) .

-        Phá  Quân,  Tham  Lang  phùng  Lộc    nam  đa  lảng  đãng  nữ  đa  dâm.  (Cùng  với Tham Lang gặp Mộc Tồn, Thiên Mã đàn ông lãng đãng, đàn bà đa  dâm).

-        Phá Quân, Hoả Linh bôn ba lao bác. (Đi với Hoả Linh vất vả lao đao).

-        Phá Quân nhất diệu tính nan minh. (Số Phá Quân đơn thủ mệnh, người gian trá khó lường).

-        Phá  Hao  Dương  Linh  Quan  Lộc  vị,  đáo  xứ  khất  cầu. (Cùng  Kình  Dương    LinhTinh tại cung Quan Lộc suốt đời vay mượn).

-        Phá Quân âm cự đồng hương thuỷ trung tác tủng. (Phá Quân gặp Cự Môn số chết đuối. – Câu này vô lý vì Phá Quân không bao giờ

gặp cũng như đồng hương với Cự Môn, chắc là chiếu hoặc phạm vào cung Thiên Di) .

Tiền nhân ta có câu phú về sao Phá Quân :

Trai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất

Ngộ khoa tuần phản ác vì lương

Tuổi Mậu Quí lắm vàng bạc

Hoạnh tài bộc phát giàu sang một đời.

Bình luận