Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Lộc Tồn


Hỏi : Sao Lộc Tồn chủ những điều gì ?

Đáp : Lộc Tồn Bắc Đẩu tinh, chân nhân chi tinh chủ về quí tước và thọ cơ của con người. Phò Tử Vi, Thiên Tướng để tăng quyền, phò Nhật Nguyệt để tăng huy (sáng). Trong mười hai cung, Lộc Tồn nên ở các cung Thân Mệnh, Điền Trạch, Tài Bạch thì giàu có. Vào cung Thiên Di tốt. Thủ cung Quan Lộc hay. Nếu một mình nó đứng cung Mệnh thường là loại thủ tài nô keo bẩn. Gặp sao tốt nó càng tốt hơn, gặp ác tinh nó bị khốn khổ. Lộc Tồn hãm khi gặp Không Vong, Hoả Tinh, Không Kiếp. Lộc Tồn vào nữ mệnh người nhân từ chính trực, con gái thanh tú, khéo léo. Có sự hợp tác của các sao Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đông, Lộc Tồn càng thêm hay.

Có bài ca như sau :

Bắc Đẩu, Lộc Tồn tinh

Số trung vi thượng cục

Thủ trí thân mệnh nội

 Bắt quí đa kim ngọc

 Thử vi địch cát tinh

Diệc khả đăng sĩ lộ

Văn nhàn hữu thanh danh

Vũ nhân hữu hậu lộc

Thường thứ phát hoạnh tài

Tăng đạo diệc chủ phúc

Quan lại nhược phùng chi

Đoán nhiên thực Thiên Lộc.

Nghĩa là:

Lộc Tồn Bắc Đẩu tinh, ở trong số là thượng cách. Thủ Thân Mệnh cung không sang cũng giàu. Lộc Tồn có thể tạo may mắn cho đường công danh. Văn nhân dễ nổi tiếng. Võ chức được bỗng lộc nhiều. Thường dân phát hoạnh tài. Đi tu thành quả phúc. Đang làm quan gặp hạn Lộc Tồn thế nào cũng có lộc trời rơi xuống. Sao Lộc Tồn thuộc hành thổ. Thập nhị cung đều là miếu địa. Không có hãm địa đối với Lộc Tồn.

Những câu phú về sao Lộc Tồn ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Lộc  Tồn  thủ  ư  tài  trạch  tích  ngọc  đôi  kim.  (Đóng    hai  cung  Tài  Bạch    Điền Trạch, vàng ngọc đầy nhà).

-        Lộc Tồn Tí Ngọ Thiên Di Thân Mệnh phùng chỉ lợi lộc nghi. (Ở Tí  Ngọ cung Thiên Di hay Thân Mệnh có Lộc Tồn lợi lộc vô số).

-        Song lộc trùng phùng chung thân phú quí. (Thân Mệnh có Lộc Tồn thêm Hoá Lộc suốt đời giàu sang).

-        Lộc phùng xung phá cát dã thành hung. (Lộc Tồn gặp xung phá cát chuyển thành hung).

-        Song lộc thủ mệnh Lã Hậu chuyên quyền. (Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc bà Lã Hậu vợ vua Hán Cao Tổ nắm hết quyền bính).

-        Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc. (Thủ Mệnh người đầy đặn sống sung túc).

Bình luận