Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Liêm Trinh


Hỏi : Sao Liêm Trinh chủ những điều gì ?

Đáp : Liêm Trinh thuộc mộc, bắc đẩu đệ ngũ tinh, ở số coi về quyền lệnh nếu không được miếu vượng địa lại phạm Quan Phù (trong chòm sao Thái Tuế)  cho nên hoá khí thành tù, chủ tính lang độc, không học lễ nghĩa. Đắc địa gặp Lộc Tôn, phú quí gặp Văn Xương, bặt thiệp, gặp Thất Sát hiển đạt về võ chức, tại cung Quan lộc có uy quyền, tại Thân mệnh cung là sao Đào Hoa thú hai ham đánh bạc, mê gái mà bị tai tiếng. Giao hội Cự Môn nơi hãm địa thường can dự vào việc thị phi. Ngộ tài tinh hãm địa phá hao tổ nghiệp, gặp Thiên Hình, Hoá Kị hay bị chứng xung huyết, gặp sao Bạch Hổ thường tù tội, gặp Hoả Tinh hãm vào đất Không Vong thì đầu hà tự ải.Riêng sao này không thấy chép lại lời Hi Di Trần Đoàn. Chỉ có câu ca ngắn như sau :

Liêm Tham Tị Hợi cung

Ngộ cát phúc doanh phong

Ưng quá tam tuần hậu

Tu phòng bất thiện chung.

Nghĩa là:

Sao Liêm Trinh đồng cung với sao Tham Lang tại cung Tị hay cung Hợi thì dù có phát đạt đến bao chăng nữa rồi cũng đổ vỡ mà ngồi tù.

Những câu phú về sao Liêm Trinh ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Liêm Trinh miếu địa Dần Thân, Tí Ngọ bình thường Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hãm địa Tị, Hợi, Dậu, Mão.

-        Liêm Trinh Thân Dần cung vô sát, phú quí thanh dương phan viễn danh. (Sao Liêm Trinh ở cung Thân cung Mùi không gặp Tứ Sát thì phú quí nổi danh).

-        Liêm Trinh ám cự tào lại tham lam. (Gặp Cự Môn hãm địa làm lại gian tham).

-        Liêm Trinh Thất Sát cư miếu vượng phản vi tích phú vi nhân. (Liêm Trinh đi cùng Thất Sát ở miếu vương địa là người giàu có, nếu Thất Sát đứng cung Ngọ thì tốt nhất, gặp Hoá Kị ở hãm địa là người bần tiền có thể bị tàn tật).

-        Liêm Trinh, Phá, Hoả cư hãm địa tự ải đầu hà. (Sao Liêm Trinh gặp Phá Quân, Hoả Tinh nơi hãm địa sẽ bất thiện chung đâm đầu xuống song hoặc treo  cổ).

-        Trọng Do uy mãnh, Liêm Trinh nhập miếu hội tướng quân. (Thầy Tử Lộ oai dũng hơn người, nhờ sao Liêm Trinh nơi miếu địa hội cùng sao Thiên Tướng).

-        Liêm Trinh, Thất Sát cư Tị Hợi lưu đãng thiên nhai. (Liêm Trinh và Thất Sát ở cung Tị hay cung Hợi phiêu bạt giang hồ).

-        Liêm Trinh, Tham Sát, Phá Quân phùng Vũ Khúc, Thiên Di tác nguyên nhung. (Sao Liêm  Trinh  hội  Tham  Lang,  Phá  Quân,  Thất  Sát    gặp    Khúc    Thiên  Di  làm  đến  bậc nguyên nhung – có lẽ là Văn Khúc thì đúng hơn, có thể sách chép lầm).

-        Liêm Trinh Tứ Sát tao hình lục. (Liêm Trinh bị Tứ Sát xung chiếu dễ tù tội).

-        Liêm Trinh Bạch Hổ hình tượng nan đào. (Gặp sao Bạch Hổ khó thoát ngục hình).

-        Liêm  Trinh  Phá  Sát  hộ  Thiên  Di  tử  ư  ngoại  đạo.  (Liêm  Trinh  Phá  Quân  gặp  Sát Tinh ở cung Thiên Di có thể chết đường chết chợ).

-        Liêm Trinh, Dương Sát cư Quan Lộc gia nữu nan đào. (Gặp Kình Dương hãm địa tại cung Quan Lộc thường bị gôm cùm).

-        Liêm Trinh thanh bạch năng tự thủ. (Số đàn bà tuổi Canh, Giap, Kỷ, Quí an mệnh có Liêm Trinh thủ mệnh là hay).

Ơ các cung Thân, Dậu, Hợi, Tí hoặc tuổi Bính, Tân At Mậu an mệnh  ở các cung Dần Mão Tị Ngọ có Liêm Trinh thủ mệnh thì trinh thảo thủ tiết, nếu an mệnh ở Tuất, Sửu, Mùi lại là hạ tiện.

Bình luận