Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Kình Dương


Hỏi : Sao Kình Dương chủ những điều gì ?

Đáp : Kình Dương là trợ tinh của sao Bắc Đẩu, thủ Thân Mệnh tính thô bạo, cô độc, coi người thân thích như sơ tình, chịu ân trả oán. Nhập miếu địa tính tình quả quyết, quả đoán, cơ mưu thám hiểm, hiếu dũng ưa quyền. Hợp với ai sinh ở Bắc phương và ai sinh nhằm năm tứ mộ Thìn, Tuất,  Sửu,  Mùi  (?)  Kình  Dương  vào  các  cung  Mão,  Dậu  hay  tác  hoạ  gây  tai  ương  hình  khắc. Người  tuổi  Giáp,  tuổi  Mậu  tất  bị  hung  hoạ      giàu  sang  cũng  chẳng  lâu  bền  lại  bất  thiên chung. Nếu có thêm Hoá Kị, Kiếp Không xung phá nữa thì tàn tật. Nữ mệnh Kình Dương nhập miếu có cát tinh trợ lực là thượng cách, nếu Hao cách xung phá thì khắc và hạ tiện.

Những câu phú về Kình Dương ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Kình Dương miếu địa Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Vượng địa Tí, Hợi, Thân, hãm địa Mão, Tị, Dậu, Ngọ.

-        Kình Dương nhập miếu phú quí thanh dương. (Vào miếu địa phú quí danh vang) .

-        Dương Hỏa đồng cung uy quyền áp chúng. (Kình Dương ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thủ Mệnh đồng cung với Hoả tinh thì uy quyền lớn).

-        Kình Dương Tí, Ngọ, Mão, Dậu phi yếu triết tất hình thương. (Ở bốn cung hãm Tí, Ngọ, Mão, Dậu nếu không chết non yểu cũng tàn

tật. Ngọ nặng nhất thứ đến các cung khác).

-        Kình Dương phùng Lực Sĩ Lý Quảng nan phong. (Kình Dương gặp sao Lực Sĩ nên Lý Quảng không nên danh phận).

-        Kình Đà Hoả Linh, phùng cát phát tài ngộ hung tắc kị. (Bốn sao Kình Dương, Đà La, Hoả Tinh, Linh Tinh gặp sao tốt phát tài, gặp sao hung đại kị) .

-        Dương, Linh toạ Mệnh lưu niên Bạch Hổ tai thương. (Hai sao Kình Dương, Linh Tinh ngồi Mệnh cung, gặp lưu niên Bạch Hổ tất sinh tai vạ).

-        Dương  Đà  hiệp  Kị  vi  bại  cục.  (Mệnh    Hoá  Kị  lại  giáp  Kình  giáp  Đà  La    số thuộc loại bại cục).

-        Kình Dương đối thủ tại Dậu cung, tuế diệt Dương Đà Canh mệnh hung. (Thủ Mệnh cung hoặc Kình Dương ở cung Dậu chiếu mệnh, lưu niên gặp lưu Dương lưu Đà nữa, người tuổi Canh rất xấu).

-        Kình  Dương  trùng  phùng  lưu  Dương  Tây  Thi  khuynh  vẫn  thân.  (Mệnh    Kình Dương gặp lại lưu niên Kình Dương nên nàng Tây Thi bị hại) .

Về sao Kình Dương, Tử Vi đẩu số toàn thư với phú đoán của tiền nhân ta có điểm khác biệt nếu ta đem so hai câu :

Mệnh viên Ngọ toạ Kình Dương

Mã đầu đới kiếm biên cương trị vì

Với câu :

Kình Dương Tí, Ngọ, Mão, Dậu

Phi yểu triết tất hình thương.

Bình luận