Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Hỏa Tinh


Hỏi : Sao Hỏa Tinh chủ những điều gì ?

Đáp : Hi Di Trần Đoàn tiên sinh có bài ca rằng :

Hỏa Tinh đại sát tướng

Nam đẩu hiệu sát thần

Nhược thủ thân mệnh vị

Chư cung bất khả làm

Tính khí diệc trầm độc

Cương cường xuất chúng nhân

Mao phát đạt đa dị loại

Thần sỉ hữu thương ngàn

Cánh dữ Dương Đà  hội

Cưỡng bảo tất tai chuân

Quá phòng xuất ngoại dưỡng

Nhị tinh đông nam lợi

Bất lợi tây bắc sinh

Nhược đắc Tham Lang hội

Vượng địa quý vô luận

Phong hầu cư thượng tướng

Huân nghiệp trước biên đình

Tam phương vô sát phá

Trung niên hậu thuỷ hưng

Tăng đạo đa phiêu đãng

Bất thủ qui giới tâm

Nữ nhân vượng địa khiết

Hãm địa chủ tà dâm

Hình phu hựu khắc tử

Hạ tiện lao bác nhân.

Nghĩa là:

Hỏa Tinh là một đại sát tướng. Thường được gọi bằng sát thần. Nếu ở Thân Mệnh cung là người cương cường xuất chúng, tính khí trầm độc. Râu tóc kỳ lạ, môi răng có nhiều điểm đặt biệt. Hỏa Tinh không nên đóng tại các cung khác ngoài Thân Mệnh. Nếu nó gặp Dương Đà thì gian truân ngay từ thuở nhỏ. Nên gửi cho người khác nuôi. Hỏa Tinh lợi ở hướng Đông Nam. Bất lợi ở hướng Tây Bắc, người sinh tại Đông Nam hay hơn người sinh ở Tây Bắc. Tốt nhất cho Hỏa Tinh là đi cặp với sao Tham Lang mà ở vượng địa tướng ấn phong hầu có thể tới bậc thượng tướng, huân nghiệp tới mức khai quốc công thần nếu tam hợp không bị các ác tinh xung phá thì nhất định sẽ đại phát vào cuối vận trung niên. Số Hỏa Tinh thủ Mệnh thì dù có đi tu cũng phá giới. Nữ mạng Hỏa Tinh vượng đoan trang, thuần khiết nếu hãm địa lại tà dâm và hình phu khắc tử.

Những câu phú về Hỏa Tinh ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

-        Hỏa Tinh miếu địa Dần, Ngọ, Tuất bình thường Tị, Dậu, Sửu, Hãm địa Hợi.

-        Hỏa Linh tương ngộ danh chấn chư bang. (Hỏa Tinh gặp Linh Tinh ở Mệnh, tiếng tăm vang dội tới nước ngoài).

-        Hỏa Linh hiệp mệnh vi bại cục. (Mệnh giáp Linh giúp Hỏa là bại cục).

Tiền nhân ta cho Hỏa Tinh hai nơi miếu địa nữa là cung Tí và Mão và đưa ra một câu phú khá quan trọng đối với sao này :

Hoá cư Hợi ngộ tuyệt đồng

Tham Linh củng hội lẫy lừng uy danh.

Nghĩa là :

Hỏa Tinh tuy ở hãm địa là cung Hợi hoặc gặp tuyệt địa của vòng Tràng sinh mà được gặp Tham Lang, Linh Tinh thì lẫy lừng uy danh.

Bình luận