Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Hoá Lộc


Hỏi : Sao Hoá Lộc chủ những điều gì ?

Đáp : Hoá Lộc là thần của phúc đức, thủ Thân Mệnh hay dứng Quan Lộc cung gặp Hoá Khoa, Hoá Quyền tất làm đến bậc đại thần. Tiểu Hạn ngộ Hoá Lộc sẽ phát tài thăng chức. Đại Hạn 10 năm ngộ Hoá Lộc cát khánh. Hoá Lộc không sợ các ác tính như Dương Đà, Hoả, Kị xung chiếu. Số đàn bà Hoá Lộc thủ Mệnh thêm cát tinh tấu hợp là mệnh phụ. Đại Tiểu Hạn gặp Hoá Lộc nữ mạng không có sát tinh xung chiếu mới hay.

Bình luận