Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Hoá Kị


Hỏi : Sao Hoá Kị chủ những điều gì ?

Đáp : Hoá Kị là đa quản (?) chi thần, ở Thân Mệnh suốt đời bất thuận. Tiểu Hạn gặp Hoá Kị một năm làm ăn không hay, Đại Hạn thì 10 năm lận đận. Đại Tiểu Hạn thêm Thái Tuế giao làm lại càng vất vả hơn, văn nhân vũ chức đều bọ tai hoạ bất ngờ về khẩu thiệt cũng như về tiền bạc, bán buôn. Nếu như hội được với Tử Vi, Thiên Phú, Xương Khúc, Tả Hữu còn đỡ. Nếu gặp luôn Tứ Sát hợp lại phá phách thì cả công danh lẫn tiền bạc chẳng mặt nào khá. Nữ mạng bần yểu chỉ trong vào hạn mà thôi.

Về sao này sách Tử Vi đẩu số toàn thư nói rất lơ mơ cho Hoá Kị hoàn toàn xấu đụng đâu hại đó. Nhưng sang nước ta, tiền nhân Việt lại có những lời giải về Hoá Kị kỹ càng hơn, nói : Hoá Kị không phải đụng đâu hại đó, tỉ dụ nó ở vào hai cung Tài Bạch và Điền Trạch lại rất đắc dụng một thứ thần giữ cửa giỏi giang, nó hội với Hoá Quyền lập tức biến thành người mưu lược, hội với Thanh Long, Long Đức biến ra đám mây che chở cho rồng vùng vẫy. Miếu địa của sao Hoá Kị là hai cung Tí Hợi, Hoá Kị tính chất thuộc hành thuỷ. Vượng địa của nó cũng ở các cung Dần, Mão,Dậu, Thân. Tử Vi đẩu số toàn thư chỉ có hai câu thơ nói đến tính tốt của  Hoá Kị là :

Kị tinh nhập miếu phản vi giai

Túng hữu quan tai diệc bất thương.

Nghĩa là :

Sao Hoá Kị nhập miếu lại thành hay

Dù có gặp tai hoạ cũng chẳng hề hấn gì.

Còn câu thơ về tính tốt của Hoá Kị mà tiền nhân ta để lại phong phú hơn :

Hóa Kị chính sao Kế Đò

Am trần cơ sảo mưu đồ cạnh tranh

Hoá Kị hội với Quyền tinh

Đường mây nhờ ở mưu cơ tuyệt vời

Hợi, Tí, Dần, Mão, Dậu, Thân

Sáu cung vượng địa Kị tinh an bài.

Bình luận