Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Sao Hoá Khoa


Hỏi : Sao Hoá Khoa chủ những điều gì ?

Đáp  :  Trên  Thượng  giới  Hoá  Khoa  tinh  coi  về  thi  cử  văn  chương  nghiên  bút,  thủ  Thân Mệnh gặp Quyền Lộc chức vị nhất phẩm dù gặp ác sát tinh vẫn là loại văn chương tu sĩ vượt chúng siêu quần. Nữ mệnh có Hoá Khoa chủ qui không sợ gặp các ác tinh.

Bình luận